הטמעת מערכת ניהול זהויות

חברת פרולינק, המתמחה בתחום ניהול הזהויות וה- Access Governance, מובילה יחד עם מחלקת ה-IT של המכללה האקדמית תל אביב יפו פרויקט להטמעת מערכת ניהול זהויות (IDM). במסגרת הפרויקט תופעל במכללה האקדמית תל אביב יפו מערכת ניהול זהויות של נובל אשר תסייע לאוטומציה של תהליכי מתן הרשאות כניסה לעובדי המכללה ולאלפי הסטודנטים הלומדים בה. המערכת תאפשר למחלקת ה-IT של המכללה לקצר את זמני העדכון של זהויות והרשאות חדשות, לחזק את הבקרה, ולחסוך משאבים בניהול שוטף.

 

אמיר פייגנבוים, מנמ”ר המכללה האקדמית תל אביב יפו: “במכללה האקדמית כ- 4,000 סטודנטים פעילים, והביקוש ההולך וגדל מעמיד בכל שנה 1,000 נרשמים חדשים שיש לספק להם זהויות במערכות המחשוב במחזורי זמן קצרים. מספר הסטודנטים הגדול והתחלופה המהירה שלהם, לצד ניהול הזהויות של העובדים במרכז, דרשו מאיתנו עד היום משאבים גדולים. באמצעות מערכת ה- IDM של נובל וחברת פרולינק נוכל לנהל בצורה מדויקת יותר את הזהויות וההרשאות, לחסוך משאבים יקרים וזמן, ולספק לסטודנטים ולסגל המכללה שירות טוב יותר”. עלות הפרויקט מוערכת בכחצי מליון שקלים.

המכללה האקדמית מפעילה מערכות ניהול ופיננסים, ומעמידה לרשות סטודנטים, מרצים וצוות המכללה מערכת ניהול ידע מקיפה באתר המכללה. הטמעת מערכת ה- IDM של נובל תאפשר לנהל טוב יותר, מהר יותר ובצורה מרוכזת את כל הזהויות והרשאות הכניסה למערכות המכללה האקדמית. באמצעות המערכת צוות ה- IT של המכללה יכול לספק הרשאות למערכות ולאתר המכללה בצורה מרוכזת לקבוצות גדולות של סטודנטים לפי מאפייניהם, להסיר במהירות ובצורה מרוכזת הרשאות של עובדים או סטודנטים שעוזבים או עוברים תפקיד, ולבצע מעקב וניטור מרכזי אחר ההרשאות הפעילות.

עופר גיגי, מנכ”ל פרולינק: “ניהול זהויות בעולם האקדמי מתאפיין בשינויים כמותיים גדולים של זהויות והרשאות: קליטת כמויות גדולות של סטודנטים מדי שנה ועדכון הרשאות גישה של אלפי סטודנטים ומרצים אל משאבים אקדמיים – כנגזרת של רישום לקורסים השונים במכללה. שנויים אלה מתרחשים בדרך כלל במנות גדולות, אותן מערכת ניהול הזהויות צריכה לנהל במדויק וללא אובדן אירועים”.

פורסם בעיתונות:

ידיעה באתר כלכליסט
ידיעה באתר אקונומיסט