RSA Identity Governance & Lifecycle - Access Certification Manager

RSA Aveksa’s Access Certification Manager הינו מודול הבסיס אשר הופך את ממשק תהליכי ההרשאה בארגון – אישור, בקרה ופיקוח, ווידוא, דיווח ותיקון – לאוטומטיים, ולכן מהירים יותר. במהלך השלב הזה מבוצע תהליך חוזר ונשנה של איסוף וסקירת הרשאות המשתמשים, וווידוא שלכל משתמש יש רק את סט ההרשאות המתאימות למילוי תפקידו העסקי. בפועל התהליך מבוצע באמצעות ממשק ידידותי בו המנהל הישיר או מנהל המערכת סוקר את הרשאות המשתמש ומאשר (או מסיר) אותן.

RSA Aveksa’s Access Certification Manager מספק יתרונות משמעותיים לארגון, כגון:

  • היראות ופילוח נרחב של הרשאות משתמש קיימות באופן חוצה מערכות – דבר המאפשר קבלת החלטות גישה בצורה פשוטה ומהימנה.
  • מעקב אחר גישת משתמשים – למי יש גישה? לאילו מערכות? כיצד הושגה הגישה? ומי אישר אותה?
  • העצמת המנהלים העסקיים לקבלת החלטות מושכלות בסקירה ואישור של גישת משתמשים
  • אפשרות להתממשקות עם מערכות Provisioning ו- Help Desk וביצוע פעולות שנוי בפועל במערכות הקצה (הגדרת משתמש, שיוך/הסרת הרשאות)